Corona Protocol 2020

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C) blijf thuis tot je volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij bent.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C) blijf thuis tot iedereen volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij is.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19), omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact.
• Bij binnenkomst handen desinfecteren. Zorg voor goede handhygiëne gedurende de hele avond.
• Er wordt een kort vraaggesprekje gevoerd of vooraf toegezonden
• Let op de speciale route voor en bij de garderobe. Ook bij het einde van de avond is er een regeling m.b.t. het verlaten van de zaal. Afrekenen doen we aan het einde van de avond aan je tafel, echtparen kunnen gezamenlijk afrekenen, pinnen of contant. Wij spraken met de verhuurder af minimaal twee consumpties per persoon te nemen, ook “lege” briefjes moeten worden ingeleverd (echtparen) zodat er controle kan zijn.
• Consumptiebriefjes (per persoon) en loopbriefje bij de zaalingang (de grote glazen entree naast de hoofdingang) en direct plaatsnemen aan je tafel waarbij alvast de looproute kan worden verkend.
• Let ook op bij het toiletbezoek. …. Daar niet meer dan 1 of 2 personen tegelijk!
• Houd 1,5 meter afstand, dit betekent zowel tot elkaar als ook in de loopruimte om spelers heen.
• Voorkom onnodige loopbewegingen, volg de aanwijzingen m.b.t. de looproutes Er is een speciale looprichting (zie de bijlage) die de hele avond bij het wisselen moet worden gebruikt. Wisselen doen pas als daarvoor toestemming wordt gegeven.
• Zorg dat alle attributen die je gebruikt schoon blijven en, indien nodig, opnieuw schoon worden gemaakt als je de tafel verlaat.
• De biddingbox die op je eerste tafel staat is de hele avond voor jou zelf, meenemen naar alle tafels.
• Noord bedient de Bridgemate, oost controleert de ingevoerde gegevens maar bedient niet de Bridgemate. Als noord van tafel wisselt, reinigt hij voor het verlaten van de tafel de Bridgemate. Op iedere tafel staat een flesje om te desinfecteren. De Bridgemate kan ook met de stompe kant van een pen worden bediend. Graag eigen pen meebrengen als je af en toe Noord zit – ook dat is voor de veiligheid.
• Na iedere ronde is er voldoende tijd om dit alles te realiseren en zeker ook om je rondje te lopen. Is ook goed voor je conditie
• Voorlopig worden er geen spelverdelingen ingevoerd.
• Schaam je niet als je een mondkapje en/of handschoenen wilt gebruiken, we zullen dit niet verplichten.
• Na afloop van alle rondes hoeft er niet te worden opgeruimd, dit wordt door de organisatie gedaan, op aanwijzing van dezelfde organisatie kan de zaal worden verlaten.
• Er zijn 3 Protocolverantwoordelijken aangesteld, Charlotte, Gerry en Ed, deze hebben de bevoegdheid iemand de toegang tot de speelzaal te ontzeggen of iemand weg te sturen die zich duidelijk niet aan de regels houdt.
• TOT SLOT …. Het lijkt wellicht allemaal wat overdreven en misschien is het wel lachen bij een ganzenpas als we wisselen … maar bedenk dat we dit alles doen om alle risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, dus voor ons ALLEMAAL!!
• En nogmaals … er is geen enkele verplichting tot spelen. Voel je je niet comfortabel om te komen bridgen, doe het dan vooral niet, je blijft mee verantwoordelijk voor je eigen veiligheid/gezondheid!!