Aanpassing scores ‘combiparen’

Combiparen spelen in principe altijd in de lijn van de laagst geklasseerde speler. Er wordt geen correctie toegepast tenzij het verschil in klasse (beoordeling TC) te groot is.