Start competitie 2020

Als … alles gaat zoals wij als bestuur het graag willen dan kunnen we per 7 september weer fysiek gaan bridgen. We starten met de BORGERSWOLD/JAVA-COMPETITIE.

Als … er geen nieuwe beperkende corona maatregelen komen en

Als … de zaal die we op het oog hebben bij het Grand Café Java en waarover we afspraken hebben gemaakt ook helemaal klaar is.

De afspraken die we hebben gemaakt met Java en de afspraken die we met elkaar gaan maken hebben we vastgelegd in het “Protocol Corona 2020”. Het protocol is reeds met Java doorgenomen en sluit aan bij het horecaprotocol en het protocol van de NBB/ RIVM. Met name aan de ventilatie is veel aandacht besteed en dat is prima geregeld. Natuurlijk is het spijtig dat we onze vertrouwde locatie moeten verlaten, de toekomst moet uitwijzen of en wanneer we daar terugkeren.

Een paar corona-afspraken hieronder nog even extra op een rij:

  • Volg altijd de aangegeven looproute en houd 1,5m afstand van elkaar
  • Blijf aan de tafels zitten en ga niet staan als dat niet nodig is. Wacht op het sein wanneer jouw groep kan wisselen.
  • Zorg dat je handen schoon blijven en daarmee alle materialen ook, er staat voldoende desinfectie materiaal op de tafels
  • Als je regelmatig Noord speelt neem dan een pen mee (invullen van de Bridgemate)
  • We spraken af dat we tenminste 2 consumpties per persoon nemen en rekenen dat aan het eind van de avond, aan de laatste tafel, af.  Pinnen of contant, kan beide. Echtparen kunnen samen afrekenen maar wel 2 briefjes inleveren.
  • Neem de hele avond de biedbox van de eerste tafel mee en neem ook je glas/kopje (ook lege) mee naar de volgende tafel!!
  • Voorlopig hoeven er geen spelverdelingen te worden ingevoerd.
  • Mondkapjes en handschoenen mogen uiteraard worden gebruikt.
  • Er is 1 dames en 1 herentoilet beschikbaar, neem bij het eventueel wachten voldoende afstand!
  • Voor het opruimen van de materialen aan het eind van de avond hebben speciale procedures, we zoeken nog een paar leden die ons daarbij willen assisteren, desinfectiemiddelen zijn er voldoende aanwezig.

Iedere zondagavond ontvangt u een indeellijst met de leden waarvan we weten dat ze komen. Natuurlijk kunnen we deze lijst aanvullen als er leden zijn die nu in de nieuwe locatie alsnog willen spelen. Dat horen we dan graag spoedig. Ook voor leden die alsnog afzien van deelname geldt: er is geen enkele verplichting tot spelen, voel je je niet comfortabel om te komen spelen, doe het dan vooral niet, je blijft verantwoordelijk voor je eigen veiligheid/gezondheid!!