Bridgeclub Veendam heet u van harte welkom! Op deze website kunt u alle informatie over de vereniging vinden. Hieronder verschijnt het laatste nieuws. Voor uitslagen op de website van de NBB kunt u klikken op de link aan de linkerkant van de pagina. Veel plezier bij de Bridgeclub Veendam.

Als … alles gaat zoals wij als bestuur het graag willen dan kunnen we per 7 september weer fysiek gaan bridgen. We starten met de BORGERSWOLD/JAVA-COMPETITIE.

Als … er geen nieuwe beperkende corona maatregelen komen en

Als … de zaal die we op het oog hebben bij het Grand Café Java en waarover we afspraken hebben gemaakt ook helemaal klaar is.

De afspraken die we hebben gemaakt met Java en de afspraken die we met elkaar gaan maken hebben we vastgelegd in het “Protocol Corona 2020”. Het protocol is reeds met Java doorgenomen en sluit aan bij het horecaprotocol en het protocol van de NBB/ RIVM. Met name aan de ventilatie is veel aandacht besteed en dat is prima geregeld. Natuurlijk is het spijtig dat we onze vertrouwde locatie moeten verlaten, de toekomst moet uitwijzen of en wanneer we daar terugkeren.

Een paar corona-afspraken hieronder nog even extra op een rij:

  • Volg altijd de aangegeven looproute en houd 1,5m afstand van elkaar
  • Blijf aan de tafels zitten en ga niet staan als dat niet nodig is. Wacht op het sein wanneer jouw groep kan wisselen.
  • Zorg dat je handen schoon blijven en daarmee alle materialen ook, er staat voldoende desinfectie materiaal op de tafels
  • Als je regelmatig Noord speelt neem dan een pen mee (invullen van de Bridgemate)
  • We spraken af dat we tenminste 2 consumpties per persoon nemen en rekenen dat aan het eind van de avond, aan de laatste tafel, af.  Pinnen of contant, kan beide. Echtparen kunnen samen afrekenen maar wel 2 briefjes inleveren.
  • Neem de hele avond de biedbox van de eerste tafel mee en neem ook je glas/kopje (ook lege) mee naar de volgende tafel!!
  • Voorlopig hoeven er geen spelverdelingen te worden ingevoerd.
  • Mondkapjes en handschoenen mogen uiteraard worden gebruikt.
  • Er is 1 dames en 1 herentoilet beschikbaar, neem bij het eventueel wachten voldoende afstand!
  • Voor het opruimen van de materialen aan het eind van de avond hebben speciale procedures, we zoeken nog een paar leden die ons daarbij willen assisteren, desinfectiemiddelen zijn er voldoende aanwezig.

Iedere zondagavond ontvangt u een indeellijst met de leden waarvan we weten dat ze komen. Natuurlijk kunnen we deze lijst aanvullen als er leden zijn die nu in de nieuwe locatie alsnog willen spelen. Dat horen we dan graag spoedig. Ook voor leden die alsnog afzien van deelname geldt: er is geen enkele verplichting tot spelen, voel je je niet comfortabel om te komen spelen, doe het dan vooral niet, je blijft verantwoordelijk voor je eigen veiligheid/gezondheid!!

Niet dat we er veel vertrouwen in hadden, meer dan een beetje hoop was het eigenlijk niet, maar nu is het wel definitief … we maken de bridgecompetitie 2019-2020 niet af.  Zowel in de Borgerswoldcompetitie als ook in de Parkstadcompetitie hebben we in de laatste ronde slechts 3 van de 5 zittingen gespeeld. De laatste 2 zittingen komen definitief te vervallen en op basis van de wel gespeelde ronden en zittingen is de eindstand opgemaakt en worden de kampioenen bekend gemaakt. Promotie en degradatie zal op basis van de laatste 3 zittingen niet plaatsvinden, we starten de nieuwe competities met de indelingen zoals we zijn geëindigd.

Zomercompetitie/ zomeravonden. Het is duidelijk dat we dit seizoen in de zomer ook niet zullen spelen. Tot 1 september geven de Corona maatregelen daar geen mogelijkheden voor. We hebben wel gekeken naar eventuele oplossingen voor als … en als … maar het is ondoenlijk. Stel dat de Borgerswoldhoeve wel voor die tijd open zou gaan dan zouden we met kleine groepen, schermen en speciale looprichtingen iets kunnen doen, desnoods zonder bridgemates, zonder biedboxen etc. maar zonder kaarten gaat het moeilijk en er is nog geen duidelijkheid (RIVM) over het verspreiden van het virus door middel van de kaarten/boards. Mocht hierin verandering komen dan kunnen we hier snel genoeg op inspelen. Om diezelfde reden kunnen we voorlopig ook niet koffer-bridgen, ook dat is uiteraard spijtig maar het is niet anders.

Jaarvergadering ALV en Nieuwe competities 2020/2021. De algemene ledenvergadering staat gepland op 7 september waarop aansluitend de nieuwe competities van start gaan. Mocht dit door de Corona maatregelen nog niet kunnen dan stellen we dat (tijdelijk) uit en daarmee schuiven ook de nieuwe competitiedata op. De nieuwe competities beginnen in de 1,5 meter samenleving op een mogelijk andere manier dan we gewend zijn. We starten met de Borgerswoldcompetitie en de week daarna met de Parkstadcompetitie. Dit komend seizoen spelen we in de beide competities 4 ronden met elk 5 zittingen. Het is heel goed denkbaar dat we twee speelmomenten op een dag hebben, de middag en de avond, met gehalveerde groepen dus.

De clubavond op StepBridge. Gaan we dan voorlopig helemaal niet bridgen? Ja maar dan digitaal. Het is mogelijk de clubcompetitie voort te zetten op StepBridge. We spelen dan een eigen toernooi waar alleen leden van onze club aan mee mogen doen. Je speelt dus, als je wilt met je eigen partner, met en tegen de leden van onze vereniging in één groep. Het is misschien een goed alternatief voor als er voldoende belangstelling is. Opgave bij de TC.